EHLİBEYT KİMLERDİR

EHLİBEYT KİMLERDİR haberinin gerçek görüntüsü.

Yazdır

M.Ali 2015-09-29 13:51

Ehlibeyt kimlerdir:

Bu soruya cevap verirken, bununla ilgili Yüce Ahzap Süresi'nin 33. üncü ayeti'ini

(mealen) dile getireceğiz.

“Ey Ehli Beyt, Allah sizlerden günahları gidermek ve sizleri tertemiz kılmak istiyor" diye açıklıyor. Ünlü Sünni din alimlerinden İbn Hacer'in Es-Sevaik adlı eseri (sayfa 143) bu ayetin Ali, Fatıma, El-Hasan ve El- Hüseyin için indiğini kaydeder. Arapça diline göre, yüce ayetin başında geçen "İnnema" edatı, bir ispat ve şahitlik niteliğindedir. Bu ayeti Kerimeye tathir (arındırma) ayeti de denir. Yüce Kur'an-ın bu ayetinin yanında "Kısa Hadisi” de Ehlilbeyt'i belirler.

Bir gün, Ümmü Selma'nın evinde iken, Hz. Resul'ün (S.A.V) birden: “Onları çağırın, onları çağırın”, diyerek tekrarlı bir çağrı yapar. Eşi Ümmü Selma sorar: “Kimleri çağıralım Ya resul Allah?” “Ehli Beyt'imi çağırın. Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin'i çağırın” diye yanıtlıyor. Onlar huzura gelince, kendi abasını onların üzerine atıyor. Onları kucaklıyor ve ellerini kaldırarak ayeti okuyor: “Ehl-i Beyt'ime Allah sizlerden günahı gidermek ve sizleri tertemiz kılmak

istiyor." der. (Ahzap /33) (Kaynakça: Sünni din alimlerinden El- Müstedrik El Hakim

cilt :3, sayfa: 197-198) Ünlü Sünni din alimi Termez'inin sahihinde şu hadis geçer: “Ben

size, iki sakaleyn (Emanet) bırakıyorum. Birincisi gökten yere uzanan iptir/Kur'an-dır. ikincisi Ehl-i Beyt'imdir. Bunlara sımsıkı sarılırsanız, yolunuzu hiçbir zaman şaşırmayacaksınız. Allah'ım Ehl-i Beyt'im” diyerek üç kez tekrarlamıştır. işte Aleviler bu iki sakaleyne tutunurlar. Bu iki direğe sarılırlar. Hz. Peygamber (S.A.V.) ünlü bir hadis-i şerifiyle şöyle sesleniyor: “Ben ilmin şehriyim, Ali’de onun kapısıdır. Beni isteyenler, bu kapıdan gelmelidirler." diye buyurmuştur.

Alevilerin inanç bağlamında hareket noktası, bu hadisi şerif olmuştur.

Alevi; peygamber efendimizin ümmeti, amcasının oğlu, damadı ve son halifesi ve

İslam kahramanı olan Hz. Ali'ye yakın olan insan demektir. Peygamber Efendimiz,

"Ehl-i Beyt'im gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız uyunuz, yolunuzu bulur,

kurtuluşa erersiniz." buyurmuştur.

Aleviler bu parlak yıldız olan Hz. Ali'yi kendilerine rehber edinmiş Müslümanlardır. Türkiye'de yaşayan Alevi, Kızılbaş, Türkmen, Tahtacı gibi kelimelerle anılan bütün vatandaşlarımız Müslümandır ve öz kardeşimizdir.