Tahir ZAN'dan BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Tahir ZAN'dan BİLİMSEL ARAŞTIRMA haberinin gerçek görüntüsü.

Yazdır

2015-09-16 15:15

Dünyamızın insani yönü tamamen bozulmuş/bitmiş olmakla, insan kaynaklı bilerek/isteyerek standardın üzerinde aşırı kirletilmiş ve topoğrafik doğal yapısı bozulmuş emanet bir dünyada yaşıyoruz.Yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklarını dengeli geri dönüşümlü, yer sathındaki doğal yapıyı ile üzerindeki bitki örtüsünü korumamız ve  güzelleştirmemiz gerekirken, doğal yapısını acımasızca göz göre göre bozdunuz,/değiştirdiniz, kestiniz/öldürdünüz, yaktınız/yıktınız, yediniz/içtiniz, kirletip harap ettiniz, göz yumdunuz/teşvik ettiniz,  önemsemeyerek ders almadınız.Beklenen dram ters felaket teorisi: İklim değişikliklerine davetiye çıkartılarak doğal afetlere zemin hazırlanmasına bağlı, beklenen küresel ısınma felaketleri kaçınılmaz olacaktır. İzahına gerek duyduğum insan kaynaklı doğru bilinen yanlış faaliyetlerin insanlara ne denli pahalıya mal olacağına işaret etmektedir.Analiz verileri, dram ters mantık teorisi:  Bilinen 3 kıtada aşırı sıcak ve kuraklığa bağlı, suların buharlaşması sonucu, yeryüzünde su kaynakları azalmış ve su sıkıntısı riski başlamıştır. Ani yağışlara bağlı yoğun sel baskınları yaşanacağına zemin hazırlanmış ve yer kabuğunda beklenen depremlere davetiye çıkartılmıştır.Muhterem, aziz, saygın, muzdarip, sevimli bitkiler ile hayvanları tenzih ediyorum ayrık ve saklı kalmak kaydıyla, bugünlerde çöllerden kalkan ve atmosfere bulaşıp yayılan toz bulutları bana göre doğanın yerüstündeki en güzel tepkilerindendir.Malum diğer 4 kıtada ise, atmosferdeki ana ve ara gaz katmanları ile troposferdeki katmanların etkileriyle hortum, tayfun, fırtına, kasırgalar, yoğun yağmurlara bağlı sel felaketleri, toprak kaymaları oluşmasına zemin hazırlanmıştır. Yer kabuğunda hareketliliğe bağlı depremlerin yaşanması, yanardağların etkileri olasıdır. Liman dalgası adı verilen tsunami derin deniz depremleri ise doğanın okuyanuslardaki çok anlamlı tepkisidir. Kimse kusura bakmasın cenneti cehenneme çevirmeye kalkarsanız adama tozu ve suyu yuttururlar. Yerin dibinde de ezerler.   

Dramatik ters salt akıl ötesi bilimsel yorum teorisi:Yaradan YÜCE ALLAH’IN sonsuz kudretiyle var edilen gezegenimizle ilgili olarak; Mağmanın ısısı ortalama 2.000 derecede iken, güneşten gelen ısı atmosferde tutunduğundan, troposfer yeryüzünden gelen ışınlarla ısınmaktadır. Bunun nedeni; Su buharı bu katmanda oluştuğundan, iklim değişiklikleri işte burada gerçekleşmektedir. Su buharı hem güneşten gelen enerjiyi hem de yeryüzünden çıkan ısıyı ve radyasyonu absorbe ettiğinden, tüm canlıların yaşayabileceği sıcaklığı ile atmosferdeki hem su miktarını hem de yeryüzüne düşecek yağmur suyunu akıl almaz biçimde ayarlamaktadır.Mucizevi yerçekimi kuvvetiyle yeryüzü üzerinde devamlı ters hava basıncı hakimdir. Yani alçak basınçtan hava yükselince, sürekli olarak üst katmandan devamlı alt yönde hava basıncı ile dengelenmektedir. Hava kutuplarda soğuyarak alçalırken, ekvatorda ise ısınarak yükseldiğinden, yeryüzünden çıkan ısının etkisi yükseldikçe azalmaktadır. Hava sıcaklığı troposferde -56 derece olduğu halde, hava yükseldikçe soğuması gerekirken, nasıl oluyor da stratosferde sıcağa dönüştüğünü açıklayamazsınız. Gizemlidir. Yaşadığımız dünyanın ısı dengesini ayarlamak ve zararlı radyasyonlardan korumak için ozon tabakası var edilmiştir. vb. oldukça garip konuları deşifre etmemin ve açıklamasına gerek duyduğum zaruriyetimin nedeni;Bilimsel ters akıl ötesi çapraz felaket teorisi: Günümüzde güya marifetlerimizle sebebiyet verdiğimiz, atmosferde azalmış durumdaki oksijen yerine, gittikçe çoğalan karbondioksit gazının oluşturduğu sera etkisinin, küresel ısınma yönüyle incelediğimizde, troposferin geniş çaplı etkilenmiş olduğunu, dünyamızı koruyan ozon tabakasının ise inanılmaz biçimde ne denli incelmiş olduğunu göstermektedir. Düşünsenize; Yeryüzünden yükselen sıcak havanın ozon tabakasına doğru yükseldikçe soğuması gerekirken, havayı mucizevi biçimde sıcağa dönüştüren stratosfer ne hikmetse inanılmaz soğurken, bu sefer troposfer tersi yönde gün geçtikçe daha fazla ısınmaktadır.  Gidişat hayıra alamet değildir. Bilesiniz.Çapraz ileri öngörülen felaket teorisi:, Kuzey kutuptaki buzulların hızlı ve devamlı erimesi sonucunda, okuyanuslarda su yükselme riski yaşanacaktır. (Saklı kalmak kaydıyla tarafımca geliştirdiğim teorimle önlenebileceği) Böylece, aşırı basınca bağlı, mağmadan yerkabuğundaki gazların açığa çıkması, yer kabuğundaki kayalar tetiklenerek harekete geçmesi söz konusu olacağından, sıcaksu-soğuksu ile tuzlusu-tatlısu okuyanus ve denizlerdeki akıl almaz akıntılar, girdaplar, kıtalararası kayma ihtimali, olası tsunamilerin kıyı şehirlerini etkileyebileceğine yönelik  dünyanın dengesini değiştirmeye zemin hazırlanmıştır.

Yaşam alanları yönüyle:  İnsanlar ve hayvanlar farklı yaşam alanlarına doğru göç edeceklerdir.

Analiz verileri yönüyle: Yeraltında yapılan nükleer denemeler, yerüstünde kullanılan kimyasallar, ölümcül materyaller, endüstri ve tarım atıkları ile bunların kaynakları, yeraltı ve yer sathının tahrip edilmesi, yeryüzü topoğrafik yapısının değiştirilmesi ile uzaya salınan sera gazları etkisiyle, yaşanacak/yaşanan iklim değişikliğine bağlı, küresel ısınma etkisini göstermektedir./gösterecektir.

Öncelikle insanlar olmak üzere, bitkiler ve hayvanlar uyum gösteremeyecektir. Birçok bitki ve hayvan türü sıcak-kurak periyotları ve doğal afet yönüyle etkilenecektir. Laboratuvarlarda deney amaçlı kullanılan kobayları, bilinçsizce yaşam alanları tahrip edilmiş hatırı sayılır göçmen kuşları, basit ve kişisel amaçlar için insafsızca katledilen sevimli hayvanları,  güya uğursuz olduğu için keyfi olarak öldürülen baykuşları vb. daha çok ararsınız.

Toprak-su-rüzgar erozyonu yönüyle, toprağın vasfını yitirmesi ve çölleşmesi yanında, ekolojik faktörler söz konusu olduğundan, isteseniz bile bitkisel-hayvansal üretimini yapmanız olanaklı olmayacaktır.

Dünyada ilk bana ait bitki-insan-hayvan ilişkisini savunmamın ne denli haklı ve doğru olduğu anlaşılacaktır. Dünyamızın geleceğine vurgu yaparak, üstün bilgimle karşılıksız hizmet ve katkılarımı, bencil ve kurnaz NASA dahil, her kesimle müzakere etmeye  hazırım.Sonuç: Dünyamızın aşırı kirlenmesine ve bozulmasına bağlı, yaşanan iklim değişikliklerinin, küresel ısınmaya davetiye çıkardığına, dünyamızı yaşanılmaz hale getireceğine yönelik yer kabuğunda yaşanan etki-tepkimeler sonucunda, yaşamı olanaklı kılan  atmosferdeki  “OKSİJENİN” ne yazık ki azalmasına bağlı, sonu gelmeyecek bu durumun düzeltilmesinin neredeyse imkansızlaştığını, tüm canlı-cansız varlıkların birlikte yaşama arzularını yeniden gerçekleştirmek üzere, dünyamızın barışına, huzuruna, güvenine ve düzenine yönelik, bütün insanları YARADAN  YÜCE  ALLAH’IN  YOLUNA  DAVET  VE  TEŞVİK  ETMEKTEN   başka seçenek kalmamıştır.