Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
Tahir ZAN
STRATEJİ, EVRENSEL, ÇARPICI FİKİR, ÇPRAZ DÜŞÜNCE ANALİZ VE TEORİLERİ
02.11.2015

 

Ziraat Teknikeri Tahir ZAN

 

"Ziraat Teknikeri Tahir ZAN’dan Çarpıcı Açıklamalar"

STRATEJİ,  EVRENSEL,  ÇARPICI FİKİR, ÇAPRAZ DÜŞÜNCE  ANALİZ  VE  TEORİLERİ'

 

Küresel alanda iki kutuplu güç dengesinin günümüzde tek kutuplu dengesizliğe dönüştüğü,

Orta Doğu’nun bunalım, kanlı, ve vahşetli çatışmalara bağlı, istikrarsız ve belirsiz durumda olduğu günleri naklen görüntülü olarak yaşıyoruz.

Bölgemizde ekonomi, sosyal, kültürel, politika, küreselleşme hatta küreselleştirme alanında hızla değişiklik ve gelişmeler yaşanmakta, küresel ve bölgesel boyutlarda inanılmaz kuvvet dengelerinin değişmesi nedeniyle, olası yapılanmalar zorunlu hale geldi.

Dünyamızda açlık, kıtlık, kirlilik, hastalık ve sefaletten, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten, devam eden etnik gerilim savaşlardan dakika bazında ölümler yaşanırken, etnik, tarihi ve kültürel bağları bulunan bir kısım ülkelerin bağımsızlığa kavuştuğu,

Ateş çemberi içerisindeki ülkemizde başta tarım sektörü olmak üzere tartışılır hale getirilerek yerine yeni siyasal oluşumlara bağlı güç dengesine zemin hazırlandığı, görülmektedir.

Önceleri deniz ve hava hakimiyeti teorisini benimseyen Amerika Birleşik Devletlerinin daha sonra müttefikleriyle birlikte halen uygulanmakta ve yürütülmekte olan hava-deniz-kara hakimiyeti teorisini benimseyerek,

Siyasi, araştırma, ekonomi, teknolojik gelişmeler ve yeniliklerle gücünü arttırarak, yeni dengeler arayışı açısından askeri ve küresel güç etkinliğe sahipş

Dünyada tek güç devlet konumdaki misyonunu yerine getirebilecek imkan ve kabiliyete sahip olduğunu tartışmasız kanıtlamıştır.

Doğrulama teorisi : ABD’nin dünya hakimiyetine soyunmasında, örneği en son Irak işgalinde verdiği ağır kayıplara bağlı ders almış olacak ki, bugün itibariyle tek 1 askerini dahi riske atmayıp, kara hakimiyetine pek sıcak bakmadığı yöndeki öngörüm doğrudur,/önemsenmelidir.

Bunun nedeni, Jeopolitik sistemin ABD Kurmaylarınca saklı kalmak kaydıyla, doğru bilinen yanlış hamlelerine karşın, jeostratejiyi bencil ve hileli yürüttüklerine bağlı,

Ne yazık ki sistemin en vahşetli kratopolitik yapı üzerinden yürütenlerin büyük kısmının işgal sırasında öldüğü, bir kısmının intihar ettiği, hayatta kalanların günümüzde büyük nedamet içerisinde bulundukları, büyük kısmının piskolojik tedavi gördükleri bilinmektedir.

Orta Doğu’da devam eden savaşta, canilerin masum insanların kafa, kol, ayak ne varsa kestlğini, yetmiyormuş gibi kalp, ciğerlerini çıkarıp vahşice yediğini, kafaları kesilmiş halde insanları astığını dünya naklen izlemiştir./izlemektedir.

Hiçbir kutsal din tarafından asla kabul edilemez bu durumun, sebebiyet verenlerce  günahı, vebali çok ağır olacaktır. YÜCE  ALLAH’ın mesajları açık ve nettir. Beklenecektir/ Görülecektir.

Yıkıcı algı teorisi : ABD ve Müttefiklerince yapılan işgal/savaş sırasında sayısız masum insanların vahşice bir şekilde öldürülmesi, ABD’nin saygın ve muhterem olduklarını çok iyi bildiğim kendi toplumlarının inanılmaz tepki göstermesi, haksızlığı ve adaletsizliği tasvip etmedikleri,

Kesinlikle benimsemedikleri, kendi içlerinde acıyı hissettiği, derin bir iz bıraktığı ve kabul edilemez olgusunun ne denli beklenmedik, şaşırtıcı ve fark edemedikleri biçimde dünyanın nazarında haklı olarak,

ABD ve Müttefiklerine katil, vahşet, nefret, istenmeyen algısı lanse edilmiştir.

Analiz Verileri : Yeryüzünün çok yönlü araştırılmasına dayalı jeopolitik görüşler, yayılmacı politikalar ve saptamaların, akıllarınca dünyayı bir şekilde tasnif ederek, inanç-mezhepsel üzerinden terörle ülkelerin dışarıdan istila edilmesine bağlı, ülkeleri karıştırmak suretiyle yaşanılmaz hale getirilmesine yönelik masum  insanları öldürme arzularının lüksü olamaz., hiç kimsenin hakkı  yoktur.

Etki-tepki teorisi : ABD ve Müttefiklerinin jeopolitik sistemi kurgusunda yanlış hamlelerin kendi toplumlarına pahalıya mal olacağına işaret etmektedir.

Olası kırılma noktası : Bilinçli eylemle yapıldığı herkesçe görülen/bilinen vahşete  karşı, kırılma noktasının Orta Doğu’da başladığı ve  dalgalar halinde dünyaya yayılacağı yöndedir.

Beklenen felaket teorisi 1: ABD’nin milli güvenlik politika ve stratejisinin dayanacağı coğrafi esaslarını güya sorunları çözüme kavuşturma çabalarının kendi toplumları üzerinde olumsuz yönde etki yapacağı, saklı kalmak kaydıyla ülkeyi bir arada tutma yönde sıkıntıların yaşanableceğini göstermektedir.

Olası felaket teorisi 2: Dünya hakimiyeti teorisinin, jeopolitik sistem üzerinden, sadece ABD ve Müttefiklerinin ortak çıkarlarına yönelik olarak, jeostrateji faaliyetlerinin yürütülmesinin felaketle sonuçlanacağı ileri fikrim ortaya çıkmıştır. 

Global-blok felaket teorisi 3: Dünya hakimiyetinin verdiği keyfilik, çekingenlik-yanlış-değmez-abartılı-yıpratıcı-belalı müttefik arayışı, düşünsenize saklı kalmak kaydıyla,

Ulus nüfusu sadece 72 kişiden oluşan bir ülke ile müttefik olsanız ne yazar, rehavete bağlı dünyanın tasnifine kalkışılması, kin ve  nefretle istenmeyen blokun başarısızca felaketle ykılacağına işaret etmektedir.

Sorgu teorisi :  ABD’nin ekonomi-iktisadi yönde olumlu olmasına karşın, global sermaye, uluslararası parametreler, tartışılır bankacılık sistemine bağlı,

Yanlış FED kararlarının saklı kalmak kaydıyla bana göre güçsüz dolar para politikası pozisyonun dengesiz gelir dağılımını aşırı körükleyeceği, artan nüfusun istihdamına yönelik işsizliğin önlenemeyeceği izlenimi doğduğu, çarpık gelir dağılımının kaos etkisi oluşumuna zemin hazırlayacağına/kaçınılmaz olacağına global blok felaket fikrim ortaya çıkmıştır. 

Güçlü ABD için senin ülkendeki insanlar gelir dağılımı yetersizliğinden açlıktan, işsizlikten kıvranırken, başka ülkelerde güya senaryolar gereği bir şekilde insanları öldürmeye yönelik, akan kana ihtiyacın mı var diye sorarlar?

Çapraz, ileri-saklı-gizli görüş fikir teorisi ; ABD’nin her konuda şaşırtıcı büyümesi ve gelişmesi olumludur.

Dünya hakimiyetine muktedirdir. Keza; ABD, Rusya, Çin, İsrail, İran, İngiltere, Japonya, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Kuzey Kore dahil ufuk saçan gelişmiş tüm ülkeleri saygıyla ayakta alkışlıyorum. Takdire şayandır.

Bugün itibariyle evrensel tek güç konumundaki ABD’nin dünya hakimiyetine soyunmasında yayılımcı politikasına asla gerek yoktur.

Netice ve kanaat ; Saklı kalmak kaydıyla kimse kusura bakmasın ABD’nin hiçbir Müttefikine ihtiyacı yoktur. Bana göre dengelerin şaşırtıcı rolü insanların barış içinde yaşamasını olanaksız kılacağı için kesinlikle hiçbir müttefikinin olmaması gerektiği yönde kanaat hasıl olmuştur./önemsenmelidir.

Güçlü ABD’nin jeopolitik hamlesi dünyanın düzeni ve güvenliği açısından nedense devamlı ters risk oluşturmuştur. Bu nedenle ayıyı uyandırma salt fikrim gizli-saklıdır.

Bana göre; Rusya’nın nötr ters jeostratejiyle hamlesiz akıllı doğru hamlesi jeopolitik sistemini dengeli, jeostratejiyi ise mantıkla dengesizliğe doğru yönde çevirerek, gururu yıkıp, krizi bertaraf ettiği, hafif sıyırkla hatta çamura saplanıp hızla toparlanma eğiliminde, gücünü koruyarak, diyalogla çözüme kavuşturma gayreti içerisinde,

Halen dünya hakimiyetinin yerde-uzayda en yetkin gizli söz sahibidir. Bilesiniz.Saygıyla ayakta alkışlayarak takdir ediyorum.

Onur fikir teorisi ; Eski Sovyet Rusya’nın jeopolitik hamlesi emsal teşkil edecek onurlu bir davranıştır. Dağılmaya bağlı parçalanması kimseyi incitmemiştir. Karşılıklı iyi ilişkilere dayandırmıştır.

Emsal dram teorisi ; Güya Müttefikler açısından devam edilmesi halinde, ortak çıkarların ortaksız paylaşım çıkarlarına dönüşeceğine bağlı, göreceksiniz

Güçlü ABD’nin tıpkı ormanların kralı olarak bilinen arslanın kendi yavrusunu bilerek/isteyerek parçalayıp yediği gibi olacaktır.

Roller değiştiğinde ise böyle zavallı bir arslanı değil hayvanat bahçesinde görmek, hiç kimse seyretmek bile istemeyecektir.

Malum sonrası çakallara da yem olmaktan asla kurtulamayacaktır.

 Dramatik salt yorum teorisi : Ülkelerin doğuşu ve yükselişi kadar muhteşem çöküşü de söz konusudur./bilesiniz.

Yaşanmış tarih-kısmi tasarı-çöküş teorisi :

1-Bakınız; Milletler savaşlardan doğar ve fetihlerin onları yücelteceğine dayalı ortaya atılan dünya hakimiyeti teorisi hayalleri hiçbir ülke açısından gerçekleşmemiştir./asla gerçekleşmeyecektir.

2-Dünyanın fethini ilk başlatan ve kara hakimiyeti teorisi olarak bilinen Almanya her iki dünya savaşlarında aldığı ağır yenilgilerle hayalleri gerçekleşmemiştir.

3-Fetihlerle dünyanın her tarafına yayılan Osmanlı Devleti çökmüş ve yok olmuştur. Bir daha asla var olamayacaktır.

4-Kara hakimiyeti teorisini benimseyen Sovyet Rusya da tamamen dağılmıştır ve parçalanmıştır.

5-Irak ve Suriye’de oynanan oyunun stratejik sistem hamlesi vahşete dayalı hileli, bencil  ve kurnazca yapılmıştır. Salt jeostrateji sistemi gereği bu coğrafyanın insanları, yeni toplum yaratır, çıkar, doğar, gelişir ve tarihten ders almayanlara felaket dersi verecektir. Tarihte yaşanmıştır.

Muhtemel olası teori : Analiz verileri gereği Orta Doğu bataklığında çözümler üzerinden değil, problemler yönüyle ele alınması gerektiği bana ait fikrimin esasının uygulanmaması, yaşanan sorunların aşılamayacağı yönüyle,

Blöf yapan ABD’de dengelerin yakın zamanda değişebileceği yönde tarafımca kanaat hasıl olmuştur.

Temenniler stabil teorisi : ABD’nin herhangi bir Müttefiğine gerek duymadan, gelişmiş tüm ülkeler için de geçerli olmak üzere geliştirilmiş teknoloji ve yeniliklerini insanları öldürmek üzerine asla değil,

insanların ihtiyaçlarına yönelik olarak ticaretlerinin geliştirilmesi esasına göre,

jeopolitik sistem kapsamında saklı kalmak kaydıyla, bana göre tartışılabilir olmakla jeopolitik sistem üzerinden yapılması, o coğrafyada yaşayan tüm insanların ortak çıkarlarına yönelik gönülden olmalıdır.

Üstün hak matriks fikir teorisi: Bana göre bir hakkın su istimalini önlemek açısından, üstün hak teorisi gereği dünyada bir ilk hiç kimse tarafından aklına gelmeyen sadece benim tarafımdan vurgulanarak belirtilen;

ABD ve Müttefiklerinin Orta Doğu’da ne kadar hakkı varsa, Orta Doğu coğrafyasında yaşam savaşı veren bütün insanların da ABD ve Müttefiklerinin toprakları üzerinde o kadar üstün hakkı vardır./olacaktır. Matriks fikrim ortaya çıkmıştır.

Beklenmeyen ters akıl teorisi: Bitkilerin ve hayvanların olmayan evrensel hukukunu bitki-insan-hayvan ilişkisi üzerine dünyada tek savunmamın gururunu yaşıyorum.

Acımasızca devam eden sebepsiz ve mesnetsiz savaşlarda ölmüş, yaralanmış, acı çekmiş  insanlar kadar,

Savaşlar içerisinde yetişmekte/yetiştirilmekte bulunan bitkilerin ve hayvanların evet umarım şaşırmamışsınız acılar içinde kıvrandıklarını da naklen seyrediyoruz. Beni ilgilendiriyor. Açklayayım.

Bitkiler yönüyle; Kökleriyle birlikte tamamen kurumuş, yaralanmış ağaçlar,  bitki üzerindeki kurumuş dallar, sürgünler, yapraklar, bilerek/istemeyerek çiçeklerini-yapraklarını-meyvelerini döken bitkiler, çiçek açmayanlar, meyve vermek istemeyen bitkiler, aşıları kurumuş ağaçlar, görgü tanığı bitkilerden anlaşılmaktadır.

Hayvanlar yönüyle; Ölmüş/bölgeyi terk etmiş, kimi yaralanmış sesiz ağlayan mukaddes bal arıları, vay sebebiyet verenlere, işleyenlere vay, kurumuş haldeki ağaçların dallarına sarılı hüzünlü kuşlar,

Başıboş dolaşan-yaralanmış büyükbaş-küçükbaş hayvanların acı feryatları, yaşanan vahşetleri anlatmaya çalışan kümelenmiş hıçkırık ağlamaklı çoğu yaralanmış titrek halde yer satıhlarının,

Görgü tanığı sadık olan evcil kedi, köpek ve sahipsiz atlar ile  kümes hayvanlarından anlaşılmaktadır.

Göçmen kuşlar yönüyle; Orta Doğu’ya bir daha asla gelmemek üzere ayrılmş halen bir kısım batı ülkelerinde bir kısmı İngiltere’de ailesinden ayrık, umutsuz, acılı, gözyaşlarına boğulmuş, şaşkın, gecelerin görgü tanığı göçebe kuşlarından anlaşılmaktadır.

Haksız, mesnetsiz ve dayanaksız biçimde muzdariplerin yerlerinden yok edilmelerinin, bir şekilde mağdur edilmelerinin insani/hukuki dayanağı yoktur./olamaz./suçtur.

Hiç kimse tarafından asla kabul ve arzu edilmeyen bu durum karşısında;

Geride kalan Nagasaki ve Hiroşimiya atılan atom bombaların etkisiyle yeraltına/yeryüzüne verdiği tahribatlar ayrık,

Günümüzde Orta Doğu’da yaşanan savaşlara bağlı tarımsal üretim için mutlak ihtiyaç duyulan toprakların yapısının bozulması, geriye dönük verim kayıpları, ileriye dönük gelir/kazanç kayıpları

Saklı kalmak kaydıyla, ölmüş/acı çeken bitkilerin ve hayvanların olmayan evrensel hukukunun çiğnendiğine, yok sayıldığına dair dünyaya seslenerek, eylemle sebebiyet verenler hakkında birleşmiş milletler nezdinde suç duyurusunda bulunuyorum.

Hiç kimsenin aklına gelmeyen bitkilerin ve hayvanların olmayan evrensel hukuku nasıl sağlanacak? Açıklayamazsınız.

Bunun için dünya hakimiyetine soyunan ABD’nin dünya görüşünü bitki-hayvan yönüyle derhal ve acilen değişmesi gerektiği zorunluluğu esası çapraz fikrim ortaya çıkmıştır.

Beklenmeyen bu karmaşık fikrim dünyanın saygın, duyarlı ve muhterem insanlarınca tarih yazmak üzere kısa sürede desteklenerek yayılacağını,

Birleşmiş Milletler nezdinde bütünüyle ele alınacağını ümit ediyorum.

 Çapraz/karmaşık beklenti teorisi; Dünyadaki tüm insanların/canlıların birlikte huzur-güven içinde yaşama arzularını gerçekleştirmek üzere, yukarıda izah ettiğim çapraz ve karmaşık fikirlerimin hiç kimse tarafından bilinmeyen etkileyici ve baş döndürücü rolünün,

İnsanlığın geleceği açısından pekala dünyaya olumlu yönde farklı açıdan bakılması gerektiğine ivme kazanacağına dair bir imkansızı başarabileceğine inandığım,

Saygın, onurlu, etkin/bilgin, hukukçu,

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Barack OBAMA nezdinde,

kurmaylarıyla birlikte acilen dünyayı çapraz-farklı yönde, dikkat çektiğim açıdan görmesi gerektiğine yönelik teorimi doğru bulacağını umut ediyorum.

Keza; Dünyadaki tüm insanları-canlıları gönülden sevdiğim için, olası felaketlere karşı sevdiğim ABD toplumunun sorunlarına yönelik ivmenin olumsuzluğu gösterdiği, çok acil çözümlerde geç kalındığı, dikkatle kayda değer öngörülmelidir.

Dünyadaki savaşların silahların derhal bırakılması suretiyle sona erdirilerek, tahribatların insani yönden giderilmesi akabinde sevgi ve hoşgörüye dayalı geleceğin beklentisi içerisinde bulunan dünyadaki tüm canlıların huzuruna, barışına, düzenine, güvenine, birliğine ve beraberliğine yönelik ,

Hayalimizde özlenen yepyeni bir dünya yaratılabileceği fikrim ortaya çıkmıştır. Dünyadaki tüm insanlara-canlılara sevgimi ve saygılarımı sunuyorum.

Evrensel teori; Gezegenimizin varlığı ve geleceği tartışılır hale gelmiştir. Dünyamızı yaşanılır hale getirme çabaları gönülden olmalıdır./mümkündür./olasıdır. Aksi takdirde;

Evrensel dışı teori; Çevremiz olmak üzere, insanlığı, toprak, su, atmosferi saran havayı bilerek ve isteyerek bir şekilde aşırı derecede kirlettiniz./kirlenmiştir. Göz yumdunuz. 

Öyle ya merak etmeyin beklenen iklim değişikleri dünyamızın sonunu hızlandıracaktır. 

Doğal afetlerin yaşanılmasına yeterince zemin hazırlanmıştır. Yaşanılmaz hayatı elemle doldurup geleceği söndürdünüz.

Utanmadan diğer gezegenlere bakacak yüzünüz mü var diye adama sorarlar. Kusura bakmayın ama mahfedebileceğiniz başka bir gezegen size göre kalmamıştır./Bilesiniz.

Yaşam var mı yok mu diye boşuna aramanıza da gerek yok. Kaynak görgü tanığı bitkiler ve hayvanlar. Ne derseniz?

Bana göre; insanlığa/insanlara örnek olsun diye, karşılıksız hizmet ve katkı vermek üzereYÜCE ALLAH’ın ilhamıyla hareket eden kutsal bal arılarla iligili zorunlu gerçeği görmeye dayalı akıl almaz ve inanılmaz fedekarlığı YARATAN SENSİN ALLAH adına yok sayarsanız,

Öyle anlaşılıyor ki muhtemelen dünyamızın sonu, yaşamı olanaksız görünen diğer gezegenler gibi aynısı kaçınılmaz olacaktır. Bilesiniz.

Nasihat ; İnsanlar YÜCE  ALLAH tarafından, sevgi, hoşgörü, huzur, kardeşlik, birlik ve beraberliğe dayalı  bütün canlılarla birlikte yaşamak üzere yaratılmışlardır.

Sonuç ; Karmaşık jeopolitik sistem üzerindeki yıkıcı, öldürücü, parçalayıcı ve şaşırtıcı risk/ /beklenti/neden/çünkü/sonuç hamlelerini, güya kafadan kazanmanın kırılma noktasına ramak kaldığı günleri yaşıyoruz.

Ülkemizin geleceğine yönelik bütünlüğü söz konusu olduğundan, Ulu Önder ATATÜRK’ün dahi/dehasını baz almanızdan başka  seçeneğiniz kalmamıştır.

Mevcut durum analizleri gereği, kafadan saptamalar yerine, her daim ileriye dönük doğru bilgiyle, konusunda kusursuz üstün bilgiye hakim, seçkin/üstad, çapraz farkındalıkları pentium üstü çözebilecek, yaratıcı/çarpıcı dehalı ortak beyin gücü oluşturulmak suretiyle,

Ülkemizin geleceğine, çıkarına ve istikrarına yönelik, stratejik dengeler açısından, izahına gerek işaret ettiğim saklı kalmak kaydıyla, üstün ters/çapraz fikirlerim yönüyle,

Jeopolitik sistem teorisi kapsamındaki ekonopolitik, sosyopolitik, demopolitik, kratopolitik ve geopolitik kurguları ile jeostratejiyi çok iyi bilmek ve anlamak zorundasınız.

Önemle vurgulayarak belirtti.

Bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 24.08.2015

 

Tahir ZAN

Ziraat Teknikeri

 


Bu yazı 53417 kez okundu.

SON YORUMLAR

Samandağ Gazetesi Her Hakkı saklıdır © 2015 | İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz

ALPTASARIM