Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
Tahir ZAN
BAL ARILARIN ÇIĞLIĞI
08.09.2021

Tahir ZAN - Ziraat Teknikeri

BAL ARILARIN ÇIĞLIĞI

Olağanüstü donanımla yaratılmış mukaddes arıların, varoluşunun akla ve mantığa dayalı olmadığı, içgüdülerin ve becerilerin ALLAH’IN ilhamıyla hareket ettiğini ve bal yaptığını göstermektedir.

Arılar insanlara, bitkilere ve hayvanlara karşılıksız hizmet ve katkı sunmak üzere yaratılmıştır. (Nahl Suresi)

Yaşanılabilir gelecek için, doğal kaynaklar, ekolojik alanlar, kapalı havzalar, habitatlar, jeoparklar, orman, toprak, su, hava, çevre,  bal arıları korunmalıdır.

Küresel iklim değişikliği, iklim anomalileri ile bilinçsiz tarımsal sulama sonucu, yaşamsal su kaynakları, göl, gölet, nehir, dere yatakları kuruduğundan, barajlardaki su seviyesi hızla düşmektedir.

Tarımsal, endüstriyel, kimyasal, evsel atıklar önlenmiyor. Çevre kirletilerek tahrip ediliyor, ormanlar bilerek yakılıyor, kıyı şeritleri talan edilerek işgal ediliyor.

Doğanın bir parçası olan insanlar kendi çıkar ve istekleri doğrultusunda biyodinamik ekosistemi yönlendiremez.

Arıların doğal yaşam kaynaklarını barındıran ekosistemin açığa çıkardığı vahim olaylar ile çevresel bozulmalar başlamıştır.

Arıların sır ve gizemini, birlikte yaşama, dayanışma ve paylaşım örneğini, sıra dışı biyolojik yapılarını, inanılmaz kimyasal metabolizmalarını, polinasyonda sürekliliği, bitkilerde tozlaşmayı tek başına yürüttüğünü bilesiniz.

Bal arıları envai bitkileri dolaşarak, çiçeklerinden, filizlerinden topladığı bal özü, nektar ve poleni kovanda işleyerek, mucizevi bal, balmumu, arı sütü, arı zehri, propolis üretmektedir.

Arıların sahip olduğu sayısız basit, bileşik ve petek gözleri, ışığın polarizasyonu ayrıştırıp, kızılötesini, ultraviyole ışınlarını ve karanlıkta gördüğünden, insan gözüne göre çok daha üstündür.

21 günde ergin, 21 gün kovan içinde, 21 gün kovan dışında, toplamda 42  gün hizmet vererek ölen her işçi arının karın bölgesinde bulunan 10 adet abdominal segment içersinde, görünmeyen sayısız fabrikalarda arı ürünleri üretilmektedir.

Kaliteli ürün almayı sağlayan, etrafa enerji, sevgi, güzellikler, huzur dağıtan, şifalı bal veren arıların feryat ve çığlıkları duyulsun istedim.

Haksız ve hukuksuzca arılara salınan dumana bağlı, her bir arının sahip olduğu petek, basit ve bileşik sayısız gözlerinin köreldiği, 9 adet uçuş deliğinin tıkandığı ve uçamadıkları tarafımca binlerce kolonilerde gözlemlediğimden, arılara asla duman püskürtülemez.

Kovanlar zamansız açılarak arıların yaşam tarzına müdahale etmeye, yaşam alanlarını tahrip etmeye, arılara gelecek kaygısı yaşatmaya, çerçeveli ballar alınarak arıları aç bırakmaya, metabolizmalarına aykırı şerbet, şurup, kek vb. vermeye hiç kimsenin hakkı yoktur.

Arıların kovanda sıkışması, havasız kalması, strese sokulması, kovanları bilerek terk etmesi, suni oğul vermesi, erkek arıların çoğalması, yağmalamaya zemin hazırlanması, kolonilerin zayıf bırakılması vb. arıcı hataları kabul edilemez.

Arıcıların yanlış aktiviteleri sonucu, arılar hastalık ve zararlılara maruz bırakıldığından, arı kolonileri hızla sönmekte  ve koloni kayıpları artmaktadır.

Hatalarını örtmeye çalışan bilinçsiz bilinçli arıcılar, ana arıyı suçlayıp öldüremez.

Eskiden bitkiler ile hayvanlar birlikte çalışarak, doğa kendini yeniliyordu.

Günümüzde ise geleceği tehdit eden insan kaynaklı yanlış eylem, aktivite ve faaliyetlere karşı doğa kendini koruyamıyor.

Arıların bitki-insan-hayvan-toprak ilişkileri üzerindeki rolünü bilmeyen, polinasyon önemini anlamayan, arılı tarıma inanmayan, insan sağlığını tahdit eden hileli sahte balları TV'lerde teşhir ederek yayınlayan Türkiye’de yaşıyoruz.

Arıların ürettikleri balı bırakıp, haklı gerekçelerle bir daha geri dönmemek üzere Türkiye'yi terk etmesi manidardır.

Gelinen noktaya baktığımda, Ulu önder ATATÜRK döneminde, tarımda kendi kendine yetinen Ülke konumunda iken, günümüzde Türkiye tarımsal ürünlerde dışa bağımlı ve ithalatçı konuma gelmiştir.

Spoiler analizim, Tarım popülaritesini kaybettiğinden, doğru bilinen plansız, hatalı ve yanlış tarımsal uygulamalardan, arısız tarımdan, gelirleri aşan borçlardan, yüksek enflasyon, kur, zam ve işsizlikten, derinleşen ekonomik krizden, harcanabilir gelir azaldığından, yaşam kalitesi düşmüş ve yoksullaşmış üreticilerden, masum olmayan tüketicilerden, analizli kalıntı tespitli ürünlerden, doğada kendi başına gerçekleşmeyen tatlı zehirli GDO'lu ürünlerden daha çok çekeceğimiz var.

Dikey analizim Canlıların yaşam alanlarını barındıran tabiat tahrip edilerek, tabiatın dokusu ile doğal denge bozulduğundan, doğanın geri dönüşümü acımasız olacaktır.

Network analizim, İnsan sağlığını tehdit eden ölümcül kimyasallara bulaşmış ürünlerde gıda güvenilirliği kalmadığından tarım geleceğe taşınamıyor.

Esas amaç, Bal arıların etkileyici rolünü ve önemini ön plana çıkarmak, arıları doğru kullanabilme ve yönetebilme kabiliyeti kazandırmak, teknik bilgi gerektiren modern arıcılık yapmaktır.

Genel amaç, Üreticileri gelir getirici arılı tarımsal üretime teşvik etmek, çevre bilinci oluşturmak, arılı tarım etkinliğini artırmak ve tarımda haklı kopmaların yaşanmasını önlemektir.

Neticede, Küçük işletmeleri yerleşkeler dışında modernize ederek spoiler arılı entansif üretime, orta ve büyük işletmeleri ise global arılı ekstantif üretim modeline dayatarak, Türkiye'yi ihracatçı konuma getirebilecek sıra dışı fikrim saklıdır.

Sonuç: Farklı coğrafi yapıya ve ekolojik şartlara haiz elverişli iklim faktörlerine sahip Türkiye'nin hayatı, umudu, geleceği, milli ekonominin temeli, tabiatın bölgesel dokusuna uygun sürdürülebilir stratejik arılı tarıma dayalıdır.

Bilgi ve yüksek takdirlerinize DİKKATLE ve ÖNEMLE saygılarımla arz ederim. 08.09.2021

Tahir ZAN
Ziraat Teknikeri


Bu yazı 67942 kez okundu.

SON YORUMLAR

Samandağ Gazetesi Her Hakkı saklıdır © 2015 | İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz

ALPTASARIM