Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
Tahir ZAN
TUZAKLI İTTİFAK STRATEJİLERİ
12.01.2017

Ziraat Teknikeri Tahir ZAN

TUZAKLI  İTTİFAK  STRATEJİLERİ

Geçerliliğini pratiklerle asla kaybetmemiş “YURTTA SULH, DÜNYADA SULH” stratejisine ihanet edilerek, BARIŞTAN korkulduğu, BARIŞA güvenilmediği, BARIŞIN  tehlikeli ve hayal gibi göründüğü Dünyada yaşıyoruz.

Dünyamızın geleceğine yönelik, güya kalıcı BARIŞ çalışmalarında, Dünya Ülkelerince bugüne kadar analiz ve barışçıl politikalar geliştirilmeyip, analitik çözümlemelerle KÜRESEL STRATEJİK DAVRANIŞ sergilenmiyor. 

Çünkü; Stratejik yaklaşım düşünceleri ve uzlaşma için TAKTİK barış kültürü konseptleri oluşmadığından, dramla biten sayısız savaş ve çatışmaların yaşanması sonucu, insanlar, bitkiler ve hayvanlar geleceğe panik, stres, endişe ve tedirginlikle yaşamaya mecbur bırakılmıştır.  

Dünyada güce dayalı zorlamayla BARIŞ yerine, doğal ve sosyal olarak bütün kültürlere eşit ve kabul edilebilir seviyede sağlanıyorsa barış, o zaman sürdürülebilir kalıcı BARIŞ yaşanması mümkündür.

Bölgemizde yaşanan daha fazla değişime yönelme, faustla dönüşüm çabalarına, barışın pozitif ve negatif farklarına yönelik uzlaşı için TAKTİK ve BLÖFE ihtiyaç duyulduğu yönde bilinçli adımlar atılmaktadır.

Ülkemizin bütünlüğü, ulusal çıkarları ve geleceğine yönelik, Ülkemizin coğrafik, topoğrafik, politik, jeopolitik, stratejik, jeostratejik artan konumu, yapısı ve önemi itibariyle, JEOPOLİTİĞİ ve STRATEJİYİ çok iyi bilmek ve anlamak zorundayız.

Aksi takdirde; Stratejiyi inandırıcı kılacak bilgi, bilim, akıl, zekâ, sıra dışı fikir, düşünce ve yetenekleriniz yoksa başarısızlıkla kaybedersiniz. Tıpkı tek göze sahip TEORİYE aykırı hareket eden sayısız göze sahip PRATİKLERİN can çekişmesi gibi.

Bilim ve teknoloji çağında olmamıza rağmen, insanları temelden birlik ve beraberlik içerisinde bütünleştirmeye dayalı Ülkemizde beklenen ve özlenen hukuk, eğitim ve toplumsal kalkınmada, etkin öğrenme öğrenilmesi gerekirken, insan kaynağımız eğitimsiz yetiştirilmiştir.

Ülkemizin stratejik öncelikleri eğitim, hukuk, ekonomi, iktisadi, tarım, bilim ve teknoloji, rekabet avantajına dayalı sürdürülebilir kalkınma için başarılı ve uygulanabilir stratejik düşüncelerle hareket edilmesi gerektiğini belirtmiştim. (Google)

Jeopolitik istikrarsızlığın yıkıcı etkilerine maruz kalacak yüksek riskli Ortadoğu bölgesinde yaşanan ciddi kriz yansımaların, Ülkemizi tehdit edecek faustlu jeopolitik eylemlere bağlı, Ülkelerin çözmekte zorlandığı risklerin gelecekte çok pahalıya mal olacağını Dünyaya seslenerek defalarca belirttim. (Google)

Ortadoğu coğrafyasında yaşayan insanların üst düzey ihtiyaçları algılanmakla,  en baskın ihtiyaçların karşılanmasında, blöfle faustla ittifakların her an yer değiştirebileceği, ihtiyaçlar değiştiği anda ittifakların anında değişebileceği, ittifakların her zaman karşı  ittifak doğuracağı gerçeği yaşanacağını, faustla felakete dayalı savaşların çıkartılmak istendiğini, kıvılcımlar öncesi ispatlı Dünyada benden başka bilen yoktur. (Google)

Peki nasıl olacak?

Kalkınmayı amaç edinmiş ÜLKEMİZİ bütünleştirerek GÜÇLENDİRMEK için ekonomi, iktisadi, sanayi, ticaret, tarım, turizm, uzay, askeri, strateji, politik, jeopolitik, siyasi vb. işbirliğine dayalı ilişkiler yeniden yapılandırmak üzere, geniş kapsamlı UZLAŞI  DİPLOMASİSİ geliştirilmesi gerektiği sıra dışı çapraz spoiler fikrim ortaya çıkmıştır.

“Hükümetimizi zora sokan” Strateji mantıktan yoksun veya strateji düzeyi yetersiz kalamaz. Alt stratejiler üst stratejileri yanlış yönlendiremez. Uygulanabilir ve sürdürülebilir üst stratejiler sorunlu halde yıpratılamaz. Stratejiye ihanet edildiğinin başarısızlıkla kaybedildikten sonra anlaşılması kabul edilemez.

Bunun için BLÖFLE  BARIŞI  kamufle edemezsiniz.

Farklı inanç, ırk, dil, renk, düşüne, yapı, jeopolitik, ekonomi vb. yüzünden güya bilinmeyen tarafımca çok iyi bilinen planla insanlar ayrıştırılıp, ötekileştirilerek, inançlar üzerinden felakete davetiye çıkartılarak, dinen, hukuken, vicdanen inançlar tartışılır hale getirilmez.

Pratikten geçen ve pratikten çıkan hayatımızın işlevsel teorileri dar çerçeveyle sınırlandırılamaz.

Ülkemiz çıkarlarının korunması ve güçlendirilmesi için sınır tüm ülkelerle komşuluk ilişkileri gereği, sevgi ve hoşgörüye dayalı karşılıklı iyi geçinme yükümlülüğümüz yerine getirilerek, zedelenmiş ilişkiler düzeltilecektir.

Eğitim, hukuk, ekonomi, Türk Lirasının sürekli değer kaybetmesinde vb. öncelikli stratejilerimiz yetersiz kalmıştır.

Stratejik hataların taktikle düzeltilemeyeceği tarafımca çok iyi bilinmekle, strateji ile taktik birbirinden ayrı ve çok farklı olduğu ayrıt edilecektir.

Taktiksel hatalar dahil, dram, hüsran, vahim sonucu önlemeye karşı, sistemli ve doğru stratejik karar vermek, akıl, zeka ve mantıkla analizli planlanmış stratejiyi uygulamak için stratejiyle uyumlu tasarlanmış hangi başarılı taktiğin hatasız olarak nasıl kullanılacağı ve niçin gerekli olduğu, popiler bilgime dayalı herhangi bir sapma olmadan doğru olarak tarafımca yüksek analiz edildiği kayıtlıdır. (Google)

Neticede; Stratejik derinlik yerine, stratejik boşluk olmasına bağlı faustlu gelişmeler kontrolümüzün dışına çıkmıştır.

Bugünkü SORUN, dünün ÇÖZÜMÜNDEN kaynaklandığından, RÜZGARIN YÖNÜNÜ tayin edemezsiniz. Ancak; Ülkemizin gerçeği yansıtılarak geleceğe dayalı genel ve toplum stratejilerini doğru yönde ve doğru kararla yön vererek, ÜLKEMİZİN YÖNÜNÜ RÜZGARA GÖRE değiştirmek zorundasınız.

Ortadoğu’da yaşanan sıkıntılı, düşündürücü gelişmelere karşı, yüksek risk altında bulunan Ülkemiz açısından, “TUZAKLI İTTİFAK STRATEJİLERİNE” karşı geliştirilmiş doğru ve yüksek analizli STRATEJİLER acilen masaya yatırılacaktır.

Sonuç: Ülkemizin bütünlüğünün korunması, sağlanması ve geleceği için teori ve pratiğin birlikteliğine inanarak doğru bilgiyle TAKTİĞİN, analizli, planlı ve doğru STRATAJİLERİN geliştirilmesinde ise akıl ve mantığa dayalı üstün HUKUKUN sonradan değil, HUKUK her zaman önden gidecektir.

Bilgi ve yüksek takdirlerinize DİKKATLE ve ÖNEMLE saygılarımla arz ederim. 01.01.2017

Tahir ZAN

 Ziraat Teknikeri


Bu yazı 67844 kez okundu.

SON YORUMLAR

Samandağ Gazetesi Her Hakkı saklıdır © 2015 | İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz

ALPTASARIM