Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
Tahir ZAN
JEOPOLİTİK DEĞİŞİM VE ÇÖZÜLME ENDİŞESİ
08.11.2016

Ziraat Teknikeri Tahir ZAN

JEOPOLİTİK DEĞİŞİM VE ÇÖZÜLME ENDİŞESİ

Günümüzde aşırı regülasyonların uygulandığı, Ülkeleri endişelendiren riskli jeopolitik değişimlere bağlı jeopolitik RİSKLERİN ön plana çıktığı değişen Dünyada yaşıyoruz.

Dünya genelinde özellikle Orta Doğudaki blöflü gelişmelere bağlı, oluşan jeopolitik güvenlik değişimlerle sosyal ve toplumsal istikrarsızlık eklenince birlikte, global ekonomi yerinden sarsılarak  artan endişelerle bilinen/bilinmeyen riskler söz konusu ortaya çıkmıştır.

Gelinen noktaya baktığımda, teknolojide, tarımda, ticarette, sanayide, bankacılıkta  gelirlerin artacağı yöndeki GÜVEN azaldığından, Dünyadaki ekonominin iyileşeceğine dair beklentiler  NEGATİF  ivmeli yönde ilerlemektedir.

Ülkemiz ekonomisinin istikrarını korumak ve sağlamak için DEREGÜLASYON düzenlemelere asla gerek duyulmadan, ekonomi ile ilgili Regülasyona dayalı Devletçe FARKINDALIKLI bilinmeyen tedbirlerin ve düzenlemelerin acilen yapılması gerektiği sıra dışı spoiler fikrim ortaya çıkmıştır.

Günümüzde Uluslararası global ekonominin iyileşeceğine dair iyimser DÜŞÜNENLER ile farklı İLERİ DÜŞÜNCELER yerine, yavaşlama, durgunluk ve belirsizliğin hakim olmasının temelinde,

Orta Doğuda esasen ULUSAL GÜVENLİK olmakla, enerji jeopolitiği etkilenmiş halde tehlikeli blöflü gelişmeler ve anlamsız hamleler sahnelenerek yaşanmaktadır.

ÜLKEMİZİ BEKLEYEN BİLİNMEYEN TEHDİTLERİN, tarafımca fark edilerek bilinmekle, yüksek alarmla artış kaydettiğine esasen jeopolitik değişim ve çözülmeye dayalı eğilime ve yakın tehlikeye dikkat çekmek istedim.

Peki nasıl olacak?

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YÖNELİK ULUSAL ÇIKARLARI söz konusu olduğundan, HANGİ KONJONKTÜRDE NASIL BİR POZİSYON BELİRLENDİĞİ, siber güvenlik dahil, enerji jeopolitiği vb. fırsata dönüştürülmek, stratejik ortaklık dahil ne varsa alternatif arayışlar yeniden şekillendirilmek üzere masaya yatırılarak gözden geçirilecektir.

Çünkü; Ülkemizde Orta Doğu krizinin ekonomik yansımalarının tartışmasız ciddi bir şekilde yaşanacağına yeterince zemin hazırlanmıştır.

Günümüzde KÜRESEL KRİZİN etkisiyle, DEVLETLERARASI anlaşmazlıklar, stratejik krizler, uluslararası çatışmalar, olası savaşlar, ülkelerin çökmesi, ticari krizler, çevresel krizler, ekosistemin çöküşü, sosyopolitik krizler, yüksek enerji fiyatı şoku, su kıtlığı ve su krizleri, kitle imha silahları sorunu, alt yapı dahil hazırlıksız kalınacak riskler, işsizlik, işgücü sorunları, mali krizler, finansal şoklar, ekonomik riskler, ekonomik sorunlar, göçe zorlanan göçler, güya bilinmeyen bilinen göç faktörü, toplumsal krizler, iç istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluklar vb.

Ülkelerin çözmekte zorlandığı risklere bağlı JEOPOLİTİK ÇÖZÜLMELERİN BAŞLADIĞI tarafımca çok iyi bilinmekle, açık ve yakın yıkıcı tehlikeyi görmek zorundayız.

Bana göre Orta Doğu krizi; Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Rusya, Çin vb. dahil, DÜNYADA GÜÇ KAYMASI YAŞANACAĞINI,

DÜNYAYA ZARAR VERECEĞİNİ hiç kimse tarafından bilinmezken tarafımca Dünyaya seslenerek “Blöflü Doğu Akdeniz’in Jeostratejik ve Jeopolitik Önemi” konu başlıklı 27.01.2016 günlü yerel makalemde belirtmiştim. (Google)

Neticede; Önümüzdeki SÜRECİN KENDİ SEYRİNDE GİTMEYECEĞİ anlaşılmakla, moral üstünlüğünü yitirmiş/kaybetmiş gelişmiş Ülkeler dahil bilinen saklı Ülkeler KENDİ  İÇ  SORUNLARINA  odaklanmak zorunda kalacaktır.

GELİRLERİ AŞAN BORÇLAR YÜZÜNDEN bir çok Ülkenin ÇÖKECEĞİ gerçeği tarafımca tespitli çok iyi bilinmekle defalarca dile getirerek, esasen değişimle yaşanacak bölgesel krizlerle birlikte bilinen ve beklenen çatışmaların çıkacağı dramla vahim durumun sonuçlanacağı kaçınılmaz görülecektir.

Deşifre etmemin nedeni: Hızla değişen ve gelişen Dünyamızda, teknolojik sorunlar, GÜVENLİK JEOPOLİTİĞİ, jeopolitik istikrarsızlık, enerji jeopolitiği, JEOPOLİTİK DEĞİŞİMLER, rekabet piyasası, küresel riskler ve kayıplar, sanayi riskleri, itibar, marka değer kayıpları, siber tehditler, POLİTİK RİSKLER, UZAY SANAYİ vb. KÜRESEL olmakla ÜLKEMİZ ekonomisi tehdit altındadır.

Bunun için Ülkemizin coğrafik, stratejik, jeostratejik, politik, jeopolitik esas konumu itibariyle, JEOPOLİTİĞİ ve görünmez STRATEJİYİ anlamak, bilmek ve GELİŞTİRMEK zorundayız.

Sonuç; Yüksek riskin bulunduğu Orta Doğu Bölgesindeki JEOPOLİTİK istikrarsızlığın yıkıcı etkilerine maruz kalacak, yüksek risk altında bulunan Ülkemiz açısından, küresel krizlere bağlı bölgemizde yaşanan temel dönüşümler sonucu, ANALİZLİ JEOPOLİTİK DEĞİŞİMLERİN etkisiyle, JEOPOLİTİK ÇÖZÜLMELERİN başlamış olması, bilinmeyen JEOPOLİTİK ENDİŞELERİ ortaya çıkaracaktır.

Bilgi ve takdirlerinize DİKKATLE ve ÖNEMLE saygılarımla arz ederim. 28.08.2016

 

Tahir ZAN

 Ziraat Teknikeri


Bu yazı 67732 kez okundu.

SON YORUMLAR

Samandağ Gazetesi Her Hakkı saklıdır © 2015 | İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz

ALPTASARIM