Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
Tahir ZAN
KÜRESEL STRATEJİK DAVRANIŞ
17.10.2016

Ziraat Teknikeri - Tahir ZAN

KÜRESEL STRATEJİK DAVRANIŞ

Önemli fırsat ve verimlilik artışlarının elde edildiği faydalı, dengeli, tutarlı, uyumlu, anlamlı ve uygulanabilir analizli stratejiyle, kendi kendine işleyen ekonomik sistemli yapıya sahip, zorunlu GLOBAL endüstri çağında yaşıyoruz.

İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki yenilikler marifetiyle, bilim, bilişim ve bilgi teknolojisi, endüstri ve sanayi teknolojisi, ekonomi, iktisadi, sosyal, kültürel, modern makineli tarım, ticaret vb. alanda uluslararası serbest mal akım, hizmet, işlem ve değer artışlarına bağlı,

Global piyasa güçlerinin, İNSANLARIN ve sermayenin ne denli serbestliğine yönelik, ürünlerin, kültürlerin ve dünya görüşünün alışverişinden doğan uluslararası fikir ve hareketliliğin oluşturduğu gelişmelerle birlikte değişimlerin sonucu KÜRESELLEŞME ortaya çıkmıştır.

Küreselleşme; Dünyaya açılma ve dünya ile bütünleşmedir. Bir şekilde kısıtlanmış üretim, yatırım, satış, satın alma, ticaret, borç alma-verme faaliyet vb. imkan ve olanaklarını ARAŞTIRIP ÇÖZEREK, ticari aktivitelerin sınırlarını genişletmektir.

İşletmeler, bireyler hatta Ülkeler üzerindeki olası etkisinin hızla yaygınlaşıp, çok sayıda ve çeşitli olmasıyla fark edilen yeni ekonomik olanakların dengeli olarak değişmesini esas alan gelişme sürecidir.

Küreselleşme sonucu BİLİNMEYENLERİN artmasına bağlı, küreselleşme ile birlikte insanların alışkanlıkları ve davranışlarının zorunlu değişmesi nedeniyle, küreselleşmenin faydası kadar, ZARARI da söz konusudur.

Stratejik düşünce; Yaşamsal öneme sahip unsurların bulunduğu daha akılcı, yaratıcı, analatik çözümlemeli, girişimci uyanıklık, reel opsiyonlar düşüncesi, uygun ve farklı strateji arama ve araştırma sürecini kapsayan bütüncül yaklaşımdır.

Stratejik davranış; Stratejik planlamayla değer yaratmak ve rekabet etmek amacıyla, stratejiyi başarılı kılmak için fırsat arama ve yararlanma davranışla, HİÇ KİMSENİN GÖREMEDİĞİNİ DÜŞÜNEREK GÖREBİLME SANATIDIR.

Strateji gelişmenin ve ilerlemenin temelidir. Stratejik davranış; Hukuk, uygunluk, maliyet, faaliyet alanı, etkinlik, çevre ve sosyal sorumluluk ister.

Rekabet; Bir işletmenin, tüketicilerin taleplerini, diğer işletmelerden daha kaliteli ve ucuz olarak temin etme işlemidir.

Globalleşme; İhraç ekonomisine dayalı rekabet gücünü ortaya çıkarmaktır.

Global sistem içerisinde rekabetin yapısı değişmekle, gerek rekabet gerekse rekabet çeşitleri artmış olduğundan, işletmeler temel işletme stratejilerini yenileyerek geliştirip, uluslararası boyutlarda faaliyetlerini genişletmek suretiyle, Ülkeler arasında globalleştirme stratejisini uygulamaktadır.

Çünkü; İşletmeler çok uluslu strateji ile küresel strateji arasında, pazar katılımı, ürün standardizasyonu ve sunumu, katma değer faaliyetlerinin yeri, pazarlama yaklaşımı ile rekabet hareketleri yönüyle bir seçim yapmak zorundadır.

Bu nedenle yoğun rekabete maruz kalan işletmelerin açık strateji ihtiyaçları giderek artmakta olduğundan, gerek işletmelerin gerekse Ülkelerin rekabet avantajı yakalamasının en etkili yolu farklı seçenekleri ve yöntemleri olan STRATEJİYİ oluşturmaktır.

Peki nasıl olacak?

Uluslararası BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK faaliyetler, piyasa koşulları ile finansal işlemlere dayalı ekonomi, iktisadi, tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, eğitim-sağlık, turizm-spor, çevresel, kültürel, sosyal, ulusal güvenlik, politik ilişkileri vb. ne varsa masaya yatırılması gerektiği,

Birbirlerini iletişim ağlarıyla bağlayan ve Dünyayı kuşatan akımın, günümüzde küreselleşmeye bağlı, değişen ve gelişen KÜRESEL STRATEJİK DAVRANIŞLARIN bilinmeyenlerini BİLEN gizli ve saklı spoiler fikrim ortaya çıkmıştır.

Çağımızda KÜRESEL STRATEJİYİ  başarılı uygulamanın ve rekabet avantajını yakalamanın yolu, rekabet avantajının yaratılmasından, rekabetten kazanılacakları belirlemeye esas stratejik etkinlik sağlamak, rekabet üstü olmak ve GLOBAL REKABETİN  yeni standartlarını  uygulamaktan  geçer.

Neticede; Dünyadaki Uluslararası değişim ve gelişmeler, teknoloji, pazarlar, üretim organizasyonları, iş ortakları, GLOBAL işletmeler, sermaye değerlerinin çok hızlı hareketliliği, yabancı yatırımlar ve insan kaynakları dikkate alınarak, PAZARIN SINIRLARIMIZIN DIŞINA çıkması için pazarın DÜNYA ÖLÇEĞİNDE büyümesi gerekir.

Sonuç; Ülkemizin bütünlüğü, geleceği ve ulusal çıkarları söz konusu olduğundan, İŞLETMELERİN YURT DIŞINDA araştırma yapma, yeni ürünler tasarlama, ürün geliştirme ve ürünlerini ihraç etmelerine yani GLOBAL OLMALARINA yönelik, imkan ve olanaklar sağlanarak kumanda ekonomisinin küçültülmemesi gerektiğine dikkat çekmek istedim.

Bilgi ve yüksek takdirlerinize DİKKATLE ve ÖNEMLE saygılarımla arz ederim. 15.08.2016

 

Tahir ZAN

Ziraat Teknikeri


Bu yazı 67753 kez okundu.

SON YORUMLAR

Samandağ Gazetesi Her Hakkı saklıdır © 2015 | İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz

ALPTASARIM