Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
Tahir ZAN
EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA
22.08.2016

Ziraat Teknikeri Tahir ZAN

EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA

Ekonomik büyüme; Bir Ülkenin üretim artışını sağlayan tasarruf ve sermaye birikimiyle, YATIRIMLARA dayalı TEKNOLOJİK  GELİŞMİŞLİK düzeyidir.

İyi/kötü borçlarla ve/veya yeniden yapılandırmalarla değil, SERMAYE DEĞERLENDİRİLMİŞ halde, düşük maliyetlerle yapılan yatırımlar, karlılığa dönüşmüş kazançlı yatırımlardan ELDE EDİLMİŞ SERMAYEYE bağlı artan yeni yatırımlarla, EKONOMİK BÜYÜME ölçülür ve KALKINMA sağlanır.

Arz talep döngüsü gereği, Ülkemizin neden PARA YARATMA MODELİNE dayalı, gerek içsel gerekse dışsal iktisatta mal ve hizmet üretiminde artış sağlanması gerektiği spoiler fikrim gizli ve saklıdır.

Ülkemizde kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yani REEL GELİR ile KİŞİ BAŞINA KAZANÇ aynı olmadığından, REEL ARTIŞ YÜZDELERİ ve analiz verileri niçin gerçeği yansıtmıyor?

Çünkü; Ekonometrik çözümlemelerde kullanılan REGRESYON amprik analizler, Ülkemizde doğru yönde kullanılmıyor.

Bana göre; İKTSAT BİLİMİ varsayımlar üzerine kurulmuş olmasına rağmen, İKTİSADİ  BÜYÜME ile İKTİSADİ KALKINMANIN birbirinden AYRI olduğu ve oldukça çok FARKLI olduğu anlaşıldığında,

Keza; Ekonomik büyümeyi mevcut analiz verilerine göre, esasen gelişmiş Ülkelerle kıyasladığınızda, Dünya sıralamasında görünmeyen Ülkemizin ne denli geriye gittiği bilinmekle anlaşılmaktadır.

ÜLKEMİZİN EKONOMİK BÜYÜMESİ; Şişirilmiş rakamların gösterdiği BÜYÜME ile değil, neden TARIM ALANLARI TARUMAR EDİLEREK,

Ranta dayalı betonlaştırılmış halde esasen PLANSIZ biçimde yaşam alanları tahrip edilerek yaşam alanları yaşanılmaz hale getirilmiş İstanbul, Ankara vb. güya büyük şehirlere göre değil,

Yaşam standardını temsil eden Ülkenin GELİŞMESİ esasen GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ ile ölçüldüğünden, toplum kalkınması yaşanmadığı/yaşanmayacağı açık ve net görülmektedir.

Deşifre etme zaruriyetimin temelinde, POTANSİYEL ÜRETİMİN BÜYÜMESİ  yani SATIŞA DAYALI TOPLAM TALEBİN neden olduğu, tarafımca fark edilen tam İSTİHDAMLI  ÜRETİMİN negatif yönde ilerleyen ve artan sinyallere dikkat çekmektir.

Peki nasıl olacak?

FİYAT TEORİSİNE GÖRE; Arz ve talebi inceleyen FIRSAT MALİYETİNDE bireyin kendi çıkarı doğrultusunda ekonomik karar verirken,

Nasıl davrandığını, kaynakların rasyonel kullanımı ile ilgili MİKROEKONOMİ BİLİMİNİN Ülkemizde hiçbir zaman kolay yürümediğini çok iyi biliyorum.

Bana göre; MİKRO ve MAKRO iktisatta ekonomiye karar veren organların, tüketicilerin ve firmaların aralarında nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkileyecekleri/etkiledikleri analiz edilerek, MİKROEKONOMİ ile MAKROEKONOMİ birbirinden ayrıt edilecektir.

EKONOMİYİ tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde disipline bağlı inceleyen, ne üretilecek, nasıl üretilecek ve kimler için ne kadar üretileceği, üretimde ve dağılımda etkinlik var mı sorulduğu ve  analiz edildiği MİKROEKONOMİ ile,

Ekonomiyi bir bütün olarak ele alan, İÇSEL/DIŞSAL esasen TOPLAM ÜRETİM, yatırım, tüketim, tasarruf, gelir, kazanç, farkındalık, enflasyon, işsizlik, istihdam, gelir dağılımı vb. ne varsa büyüklüklerini inceleyen ve DOĞRU ÇÖZÜMLER üreten MAKROEKONOMİYLE Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması asla hayal değildir./mümkündür.

Neticede; Ekonomi ve iktisadi uygulamalara KALICI ÇÖZÜMLER üretemediği anlaşılan, esasen Hükümetimizi zora sokan ve halen süregelen sebebiyet veren alt/üst hiyerarşi stratejiler ne varsa sil baştan masaya yatırılarak, yüksek ve ileri  spoiler bilgimle GELECEĞE dayalı bana ait GÖRÜNMEYEN STRATEJİLERİMLE,

Mevcut durum analiz DEĞİŞKENLERİ, YATAY/DİKEY/ZAMAN serisi analizleri vb. ne varsa Ülkemizin GERÇEĞİ yansıtılarak, çok değişkenli ve çok denklemli, ÇÖZÜMLÜ, DOĞRUSAL EKONOMETRİK MODELLERİN yaratılması tarafımca öngörülmektedir.

Sonuç; Ahlaklı para kazanmanın zor ve mümkün olmadığı Ülkemizde,  EKONOMİK BÜYÜME ve KALKINMA;

Ekonomik krizlerin yaşanmasıyla değil, iyi/kötü borçların silinmesi/edinilmesi ve/veya yeniden yapılandırılmasıyla değil, insanlar perişan/mağdur edilerek hatta yuvaların yıkılmasına sebebiyet veren neden ve niçin BORÇLANDIRMAK suretiyle asla değil,

Ne denli ÜRETİME ve tam istihdama dayalı kazançlı yatırımlardan, ELDE EDİLMİŞ PARANIN SATIN ALMA GÜCÜYLE, SÜRDÜRÜLEBİLİR kalkınmadan geçeceği  gerçeğini bilmek ve anlamaktır.

Bilgi ve takdirlerinize DİKKATLE ve ÖNEMLE saygılarımla arz ederim. 02.08.2016

 

Tahir ZAN

Ziraat Teknikeri


Bu yazı 68187 kez okundu.

SON YORUMLAR

Samandağ Gazetesi Her Hakkı saklıdır © 2015 | İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz

ALPTASARIM